English version (google)  Retour à l'accueil Ecrire à l'auteur du site Runraid : Michel Jourdan


 Visitez La Boutique Les prochaines courses


Les derniers résultats

cliquez pour visualiser la page complète relatant la chronologie des éruptions du Piton de la Fournaise
éruptions Piton de la Fournaise


Ile de La Réunion

 Diagonale des Fous 

Ecrire au créateur du site : Michel Jourdan
Contact


2017-07-16 - Dodo Trail 10 km

Pour consulter le palmarès d'un coureur, un clic sur son nom !

Vous avez des remarques, corrections, ... sur ces résultats , un clic sur --> pour me transmettre toute information concernant les classements


Dodo Trail 10 km - 2017 : classement des 678 finishers
Place Nom Temps Cat. Club Sexe Clt/cat.
Place Nom Temps Cat. Club Sexe Clt/cat.
1 COTTE Jonathan 00:47:57 SEM M 1 SEM 2106
2 OLIVIER GEOFF NATCHOU Louis 00:48:59 SEM M 2 SEM 2373
3 VERNY Xavier 00:49:34 SEM M 3 SEM 2552
4 BERRICHON Frederic 00:50:43 VEM M 1 VEM 2041
5 DURHONE Hliver 00:52:21 SEM M 4 SEM 2152
6 EDWARDO SALVARA Julliano 00:55:15 SEM M 5 SEM 2476
7 FRA Janot 00:56:17 SEM M 6 SEM 2726
8 TSE CHUNG HOI Denis 00:56:20 SEM M 7 SEM 2539
9 JEALALL Dev 00:56:42 SEM M 8 SEM 2222
10 PRITHVI Ancharaz 00:57:25 JUM M 1 JUM 2423
11 FIRSOVA Olga 00:57:53 SEF F 1ere F 2354
12 PIANG NEE Patrice 00:58:21 SEM M 9 SEM 2410
13 BALVIN PITTEEA Luximan 00:58:42 VEM M 2 VEM 2413
14 GASPARD Virgino 00:58:50 VEM M 3 VEM 2728
15 ASH Stephen 00:59:17 JUM M 2 JUM 2326
16 ROY CUROOPEN Calvin 01:00:13 SEM M 10 SEM 2110
17 HEMMATH Neizam 01:00:27 MAM M 1 MAM 2196
18 PANPADOO Kursty 01:00:35 SEM M 11 SEM 2394
19 OLIVIER Bussac 01:01:02 SEM M 12 SEM 2387
20 JEAN ANDREW CHOORAMAN Didier 01:01:29 VEM M 4 VEM 2091
21 LAVAL ROSE Edley 01:01:41 MAM M 2 MAM 2730
22 GERARD Remy 01:02:06 JUM M 3 JUM 2175
23 COLLIN Christopher 01:02:59 SEM M 13 SEM 2621
24 ANANDROW Lukea 01:03:21 MAM M 3 MAM 2008
25 MARIO SPEVILLE Jean 01:04:02 VEM M 5 VEM 2510
26 ARMANCE Merlin 01:04:54 VEM M 6 VEM 2601
27 ASYRIGADOO Satyadev 01:05:24 SEM M 14 SEM 2018
28 BEEDAH Ghansiam Vimal 01:05:43 VEM M 7 VEM 2038
29 OODUN Yohann 01:07:22 SEM M 15 SEM 2388
30 LOUIS Christianne 01:08:26 SEF F 2eme F 2585
31 QUELAND Rachel 01:10:16 SEF F 3eme F 2426
32 COOMARASWAMY PILLAI Prabhakaran 01:10:23 SEM M 16 SEM 2290
33 TAOCALI Max 01:10:44 VEM M 8 VEM 2521
34 PHILOGENE Jonat 01:11:19 SEM M 17 SEM 2014
35 SUHIRMAN Herman 01:11:38 SEM M 18 SEM 2516
36 TABANY Jino 01:11:49 MAM M 4 MAM 2520
37 MIGUEL FRANCOIS Jean 01:12:27 JUM M 4 JUM 2727
38 CURRIMJEE Samir 01:12:27 JUM M 5 JUM 2112
39 RAMDOO Satyan 01:12:33 SEM M 19 SEM 2450
40 SAM Rohunsingh 01:12:34 SEM M 20 SEM 2477
41 PATROO Kavi 01:12:38 SEM M 21 SEM 2400
42 GOVINDEN Tooriden 01:12:45 SEM M 22 SEM 2186
43 LENOIR Alexandre 01:12:51 SEM M 23 SEM 2294
44 DALAYYA Nitiananda(Nitish) 01:13:02 SEM M 24 SEM 2116
45 JAVARY Augustin 01:13:13 MAM M 5 MAM 2221
46 LETIMIER Aldo 01:13:15 VEM M 9 VEM 2718
47 JUGESSUR Aviyesh 01:13:25 SEM M 25 SEM 2654
48 TSE SAK KWUN Eddy 01:13:30 MAM M 6 MAM 2708
49 MAMOTTE Cedric 01:13:35 JUM M 6 JUM 2672
50 PRIYANKA PITTEEA Luxmee 01:13:40 JUF F 4 F - 1 JUF 2414
51 MARDEMOUTOO Jean Pierre 01:13:43 MAM M 7 MAM 2735
52 PANDOO Chanil 01:13:44 SEM M 26 SEM 2393
53 THOREL Quentin 01:13:46 SEM M 27 SEM 2707
54 D'ARIFAT Louis 01:13:48 SEM M 28 SEM 2624
55 ANDRE BOULLE Pierre 01:13:51 VEM M 10 VEM 2056
56 GOVINDAN Daren 01:13:58 SEM M 29 SEM 2184
57 FOURNIER Geraldine 01:13:58 SEF F 5 F - 4 SEF 2166
58 DELECOURT Erik 01:14:07 SEM M 30 SEM 2130
59 MOOTEALOO Dominique 01:14:15 SEM M 31 SEM 2355
60 MANDARY Ashwin 01:14:15 SEM M 32 SEM 2320
61 BHUROSY Mahadeo 01:14:37 VEM M 11 VEM 2047
62 KENDON Luke 01:14:41 JUM M 7 JUM 2248
63 BAULUCK Bilaal 01:14:52 JUM M 8 JUM 2035
64 AROKEUM Jean Ian 01:14:55 SEM M 33 SEM 2017
65 MONTY Alain 01:15:19 MAM M 8 MAM 2352
66 ATIA Stephane 01:15:19 VEM M 12 VEM 2732
67 MARCHYLLIE Anne Laure 01:15:24 SEF F 6 F - 5 SEF 2673
68 BERTRAND Quentin 01:15:25 SEM M 34 SEM 2043
69 COOPER Trent 01:15:28 JUM M 9 JUM 2101
70 ISAMBOURG Eve 01:15:32 JUF F 7 F - 2 JUF 2215
71 SEELOCHUND Sunny 01:15:38 SEM M 35 SEM 2489
72 RAJESH Rammah 01:15:42 VEM M 13 VEM 2720
73 ANDRE Carolyne 01:15:46 SEF F 8 F - 6 SEF 2600
74 DESIRE PASCAL ALENE Jacques 01:15:47 SEM M 36 SEM 2599
75 ITTOO Samuel 01:16:04 SEM M 37 SEM 2217
76 DE MARASSE ENOUF Fabien 01:16:15 VEM M 14 VEM 2122
77 WOOSAREE Prutesh 01:16:34 SEM M 38 SEM 2007
78 LABONNE Yannick 01:16:47 SEM M 39 SEM 2663
79 ROBINSON Julian 01:17:07 SEM M 40 SEM 2465
80 SINGH Manoj 01:17:16 VEM M 15 VEM 2497
81 KALIAPERMAL Sittirein 01:17:18 SEM M 41 SEM 2587
82 YVES CRETIN Jean 01:17:35 VEM M 16 VEM 2108
83 HACQUES Tom 01:17:36 JUM M 10 JUM 2190
84 MERVEN Thierry 01:17:41 MAM M 9 MAM 2678
85 VITRY Luguy 01:18:08 VEM M 17 VEM 2737
86 MALOO Dave 01:18:19 SEM M 42 SEM 2318
87 SWAPNEEL PITTEEA Ramjee 01:18:26 JUM M 11 JUM 2415
88 VEERARAGOO Jennifer 01:18:27 SEF F 9 F - 7 SEF 2425
89 KATHRADA Shakeel 01:18:47 SEM M 43 SEM 2657
90 MOREL Yannick 01:19:12 VEM M 18 VEM 2361
91 KASSAPIAN Patrick 01:19:16 SEM M 44 SEM 2242
92 FERREIRA Johan 01:19:24 SEM M 45 SEM 2448
93 SAKARAM Shaneel 01:19:34 SEM M 46 SEM 2474
94 D'UNIENVILLE Julie 01:19:36 VEF F 10 F - 1 VEF 2151
95 VENKATASAMI Kervyn 01:19:54 VEM M 19 VEM 2549
96 PIERRE Benoit 01:19:59 SEM M 47 SEM 2412
97 GOPAUL Stephan 01:19:59 SEM M 48 SEM 2182
98 CHINAYA Curtis 01:20:10 VEM M 20 VEM 2087
99 MUNGRA Avinashsing 01:20:13 SEM M 49 SEM 2364
100 STRAUSS Sophie 01:20:23 VEF F 11 F - 2 VEF 2512
101 NOISETTE Yannick 01:20:38 SEM M 50 SEM 2382
102 PEARSON TAYLOR Luke 01:20:42 JUM M 12 JUM 2404
103 MUDHOO Roshan 01:20:44 VEM M 21 VEM 2363
104 MALAK Wesley 01:21:26 SEM M 51 SEM 2316
105 DUE HANSEN Jeppe 01:21:40 VEM M 22 VEM 2191
106 BIRET Marc 01:21:49 SEM M 52 SEM 2608
107 BUSVIAH Sandrine 01:22:15 SEF F 12 F - 8 SEF 2067
108 RECH SeBastien 01:22:18 VEM M 23 VEM 2698
109 CARLO HEVIAMOORIMA Anthony 01:22:29 VEM M 24 VEM 2738
110 MERLE Fabielle 01:22:29 VEF F 13 F - 3 VEF 2338
111 RIVET Lucas 01:22:35 JUM M 13 JUM 2699
112 IMBERT Armand 01:22:41 SEM M 53 SEM 2210
113 PAYEN Conrad 01:23:21 SEM M 54 SEM 2402
114 LUTCHUMUN Nitasha 01:23:28 SEF F 14 F - 9 SEF 2312
115 JOHN Ricardo 01:23:28 VEM M 25 VEM 2230
116 MAURER Jauffrey 01:23:29 SEM M 55 SEM 2335
117 JUGASING Kirandev 01:23:30 VEM M 26 VEM 2232
118 DE ZEEUW Jeroen 01:23:34 VEM M 27 VEM 2629
119 DEERPALSING Nuvin 01:23:40 VEM M 28 VEM 2129
120 PIAT DALAIS Melissandre 01:23:52 SEF F 15 F - 10 SEF 2411
121 BAX Renaud 01:23:53 SEM M 56 SEM 2081
122 SAMSORA Ephraim 01:23:58 VEM M 29 VEM 2480
123 IRFAN RAJHUB Mohammad 01:23:59 SEM M 57 SEM 2693
124 CHABERT Ambre 01:24:16 JUF F 16 F - 3 JUF 2614
125 PHILIP LOUISE Jean 01:24:19 SEM M 58 SEM 2306
126 KOO TZE MEW Stephanie 01:24:21 SEF F 17 F - 11 SEF 2660
127 SIROP Jean Fulbert 01:24:25 JUM M 14 JUM 2498
128 EMMANUEL Nicolas 01:24:26 SEM M 59 SEM 2635
129 ECHAZAR Ritchie 01:24:40 SEM M 60 SEM 2633
130 JAHIB Ilshaad 01:24:48 SEM M 61 SEM 2650
131 THUPOSY Linley 01:24:58 MAM M 10 MAM 2534
132 SOOBAROYEN Ugo 01:25:00 SEM M 62 SEM 2704
133 FURJUN Raouf 01:25:03 MAM M 11 MAM 2169
134 DEEPCHAND Surensingh 01:25:04 SEM M 63 SEM 2128
135 FIDELE Jean Jacques Eric 01:25:37 VEM M 30 VEM 2636
136 CHITCHONG Daniel 01:25:44 MAM M 12 MAM 2090
137 MOOTIEN Yanon 01:25:44 MAM M 13 MAM 2358
138 LAMOUREUX Ulric 01:25:51 SEM M 64 SEM 2272
139 MAGHOO Jayprakashsingh 01:26:00 SEM M 65 SEM 2314
140 ARMAND DIJOUX Emmanuel 01:26:04 VEM M 31 VEM 2724
141 BELLEPEAU Arianne 01:26:05 VEF F 18 F - 4 VEF 2040
142 SIMISSE Darwin 01:26:09 SEM M 66 SEM 2702
143 BAX DE KEATING Sebastien 01:26:11 SEM M 67 SEM 2336
144 CURTIN Troy 01:26:12 JUM M 15 JUM 2113
145 RAMNAWAJ Ashwin 01:26:13 SEM M 68 SEM 2453
146 KUTI Eric 01:26:23 VEM M 32 VEM 2258
147 BUDHOO Jesvin 01:26:38 SEM M 69 SEM 2062
148 SIROP Laval 01:26:45 MAM M 14 MAM 2703
149 ELDER Daniel 01:26:53 VEM M 33 VEM 2158
150 DESCELLES Nicolas 01:26:54 SEM M 70 SEM 2133
151 GUEHO Michael 01:27:00 VEM M 34 VEM 2027
152 SMIT Dani Lla 01:27:00 SEF F 19 F - 12 SEF 2714
153 JEELALL Mooneedranathsing 01:27:03 VEM M 35 VEM 2227
154 BRADSHAW Simon 01:27:20 MAM M 15 MAM 2059
155 COQUET Arnaud 01:27:35 VEM M 36 VEM 2103
156 VAILESH Bahadoor 01:27:44 VEM M 37 VEM 2543
157 POONYE Vishal 01:27:55 SEM M 71 SEM 2418
158 JERNIFER AMANDA AUNAY Marie 01:27:57 SEF F 20 F - 13 SEF 2022
159 ANTONIO VIEILLESSE Jean 01:27:57 SEM M 72 SEM 2710
160 MOONEYAN Melina 01:27:59 SEF F 21 F - 14 SEF 2353
161 MARC GILBERT NURSIMLOO Jean 01:28:06 VEM M 38 VEM 2384
162 D'ARIFAT Beatrice 01:28:10 VEF F 22 F - 5 VEF 2623
163 HOSSEIN Aznah 01:28:31 SEF F 23 F - 15 SEF 2202
164 MOHEEPUTH Vinod 01:28:38 MAM M 16 MAM 2346
165 LEE PING CHING Steffy 01:28:44 JUF F 24 F - 4 JUF 2289
166 BERTIN Irvin 01:28:55 VEM M 39 VEM 2042
167 SOODEEN Yasin 01:28:56 SEM M 73 SEM 2705
168 IP KWOK SHEUNG Catherine 01:29:11 SEF F 25 F - 16 SEF 2213
169 CHARLOT Hevry 01:29:19 VEM M 40 VEM 2079
170 D'HOTMAN Jenna 01:29:30 SEF F 26 F - 17 SEF 2139
171 MICHELINE JOLICOEUR Marie 01:29:40 VEF F 27 F - 6 VEF 2231
172 LO Yin 01:29:49 VEM M 41 VEM 2304
173 RAFFRAY Nicolas 01:29:51 MAM M 17 MAM 2692
174 KOON Maxwell 01:29:54 VEM M 42 VEM 2257
175 KUNAL Gaurav 01:29:57 SEM M 74 SEM 2661
176 JORGENSEN Casey 01:30:03 SEF F 28 F - 18 SEF 2583
177 JORGENSEN Daryl 01:30:06 VEM M 43 VEM 2584
178 LE ROUX Madeleine 01:30:13 VEF F 29 F - 7 VEF 2285
179 WOODS Christine 01:30:15 MAF F 30 F - 1 MAF 2562
180 KHALID BIN JUMEER Noor 01:30:16 SEM M 75 SEM 2586
181 KANNER Hugo 01:30:34 VEM M 44 VEM 2239
182 PATIN Victor 01:30:37 SEM M 76 SEM 2399
183 WONG Vincent 01:30:38 SEM M 77 SEM 2711
184 BHOVIN Susty 01:31:06 SEM M 78 SEM 2046
185 LIU MAN HIN Andrew 01:31:13 VEM M 45 VEM 2302
186 BAYJOU Yaquub 01:31:24 SEM M 79 SEM 2036
187 MOHEEPUT Dheegvinash 01:31:34 SEM M 80 SEM 2342
188 COLLET Lino 01:32:21 VEM M 46 VEM 2097
189 DULLOO Fakhruddin 01:32:39 VEM M 47 VEM 2631
190 THECKA Akul 01:32:46 JUM M 16 JUM 2527
191 CATHERINE Jean Mikepascal 01:32:56 SEM M 81 SEM 2072
192 LE GUEN LeOpold 01:33:06 VEM M 48 VEM 2283
193 JEETAH Tharuna 01:33:22 VEF F 31 F - 8 VEF 2581
194 BANSEE Nilan 01:33:35 SEM M 82 SEM 2031
195 ARMANDO DAVID JOHN O'Brien 01:33:40 SEM M 83 SEM 2118
196 GOPAL Haulkory 01:33:42 SEM M 84 SEM 2713
197 PARSOORAMEN Cristelle 01:33:48 SEF F 32 F - 19 SEF 2398
198 TEN SING Dominique 01:33:59 SEM M 85 SEM 2526
199 GOVINDEN Devarajen 01:34:01 SEM M 86 SEM 2185
200 APPADU Neeraj 01:34:19 SEM M 87 SEM 2012
201 RAMCHURN Deokumar 01:34:42 JUM M 17 JUM 2445
202 DHAWOL Devanand 01:34:47 MAM M 18 MAM 2137
203 COTTE Giovanny 01:34:50 SEM M 88 SEM 2105
204 DUBOIS Thomas 01:34:51 JUM M 18 JUM 2150
205 PERMAL Arroomoogum 01:34:56 VEM M 49 VEM 2406
206 CHINAPPEN Jensen 01:35:24 SEM M 89 SEM 2086
207 CATEAU Benoit 01:35:41 SEM M 90 SEM 2071
208 GASPARD Hubert 01:35:55 VEM M 50 VEM 2171
209 BOURDOIS Helene 01:36:03 SEF F 33 F - 20 SEF 2610
210 DABY Mevin 01:36:09 SEM M 91 SEM 2114
211 DHALLAPAH Roubin 01:36:10 SEM M 92 SEM 2136
212 DE BARITAULT Christophe 01:36:20 SEM M 93 SEM 2120
213 PALSGAARD Jane 01:36:24 SEF F 34 F - 21 SEF 2392
214 COURONNE Pascal 01:36:26 VEM M 51 VEM 2107
215 HEUCLIN Andre 01:36:31 MAM M 19 MAM 2200
216 SAMEER Moos 01:36:32 VEM M 52 VEM 2478
217 KEERODHUR Avi 01:36:36 SEM M 94 SEM 2245
218 BUNDHOA Ranveer 01:36:49 SEM M 95 SEM 2611
219 LESTE Daniel 01:37:00 VEM M 53 VEM 2296
220 MAYER Didier 01:37:06 MAM M 20 MAM 2337
221 DESMARCHELIER Alex 01:37:07 SEM M 96 SEM 2134
222 JAUFFRET Megane 01:37:15 SEF F 35 F - 22 SEF 2220
223 GEETUN Kavish 01:37:15 SEM M 97 SEM 2639
224 L'AMOUREUX Jean Luc 01:37:24 SEM M 98 SEM 2274
225 AUDIGER Pauline 01:37:30 SEF F 36 F - 23 SEF 2019
226 GRENOUILLE Simon 01:37:36 JUM M 19 JUM 2731
227 VIRASAMI Nemesh 01:37:37 SEM M 99 SEM 2553
228 BONNET Daniel 01:37:48 MAM M 21 MAM 2051
229 ZEPHIR Vanessa 01:37:51 SEF F 37 F - 24 SEF 2060
230 CHINIEN Denis 01:38:14 MAM M 22 MAM 2088
231 FORGET DARSANESING Emilie 01:38:23 SEF F 38 F - 25 SEF 2165
232 LENETTE Anne Sophie 01:38:25 SEF F 39 F - 26 SEF 2292
233 PLANEL Stephane 01:38:25 SEM M 100 SEM 2416
234 LADKOO Rishiwant 01:38:29 SEM M 101 SEM 2260
235 SLOME Candace 01:38:34 SEF F 40 F - 27 SEF 2499
236 SEERUNGUM Satyen 01:38:34 SEM M 102 SEM 2490
237 LE COCQ Jean Paul 01:38:39 MAM M 23 MAM 2281
238 KIM FOO CHEN TSE KING Chen 01:38:47 MAM M 24 MAM 2084
239 PAQUET Christian 01:38:48 MAM M 25 MAM 2395
240 ROUX Lionel 01:38:52 VEM M 54 VEM 2471
241 KAUROO Roshan 01:38:53 VEM M 55 VEM 2244
242 DENIDAL Stephane 01:39:02 SEM M 103 SEM 2132
243 ECHAZAR Sheila 01:39:02 SEF F 41 F - 28 SEF 2632
244 LOISEL FrancOis 01:39:03 SEM M 104 SEM 2671
245 YAN FOOK CHEONG Michael 01:39:07 SEM M 105 SEM 2563
246 JEAN MARC ECLAIR Louis 01:39:10 MAM M 26 MAM 2157
247 RAMBHUJUN Kaushik 01:39:11 SEM M 106 SEM 2440
248 CHAN CHU CHEONG Joshua 01:39:13 JUM M 20 JUM 2077
249 LEMOINE Thierry 01:39:16 MAM M 27 MAM 2291
250 RAMMAH Ravnish 01:39:17 JUM M 21 JUM 2452
251 DUVAL MoiSe 01:39:19 SEM M 107 SEM 2154
252 HUNG WAI WING Andy 01:39:23 SEM M 108 SEM 2205
253 FAYOLLE Brigitte 01:39:24 MAF F 42 F - 2 MAF 2160
254 AH LOW Dean 01:39:26 MAM M 28 MAM 2005
255 BANSEE Antish 01:39:34 SEM M 109 SEM 2030
256 CHAVRY Joe Ann 01:39:40 SEF F 43 F - 29 SEF 2082
257 MONIQUE Hansley 01:39:41 SEM M 110 SEM 2351
258 RUHOMALLY Rashid 01:39:47 MAM M 29 MAM 2472
259 SUSTY Roobesh 01:39:51 SEM M 111 SEM 2519
260 CHOW AH HU Michael 01:39:55 SEM M 112 SEM 2092
261 RENE Walther 01:39:56 MAM M 30 MAM 2464
262 GIANO DYLAN Troubat 01:40:09 SEM M 113 SEM 2177
263 KHAYYUM OOSMAN Abdool 01:40:19 SEM M 114 SEM 2390
264 MASCAREL Virginie 01:40:32 SEF F 44 F - 30 SEF 2328
265 SAUBA Shahil 01:40:51 JUM M 22 JUM 2485
266 LEVEILLE Crystel 01:40:55 SEF F 45 F - 31 SEF 2662
267 HURRY Khemraj 01:41:06 SEM M 115 SEM 2207
268 ABDOOLAKHAN Muddassir 01:41:17 SEM M 116 SEM 2001
269 RAYAPEN Sabrina 01:41:17 SEF F 46 F - 32 SEF 2736
270 RAMSURRUN Sunil 01:41:23 MAM M 31 MAM 2456
271 RODDY LUCHMIAH Selvan 01:41:38 SEM M 117 SEM 2309
272 JHOTY Rajess 01:41:45 MAM M 32 MAM 2229
273 MOHAN SATI Kapil 01:42:02 SEM M 118 SEM 2700
274 GOREEBA Vishal 01:42:16 SEM M 119 SEM 2183
275 KOODARUTH Firaas 01:42:23 SEM M 120 SEM 2255
276 BISSOONAUTH Soraj 01:42:27 SEM M 121 SEM 2049
277 LEE PING CHING Gary 01:42:30 SEM M 122 SEM 2288
278 HOW Patrick 01:42:38 MAM M 33 MAM 2203
279 RAJAN Karthik 01:42:47 SEM M 123 SEM 2431
280 YIP LIONG KOW Dean 01:42:50 SEM M 124 SEM 2570
281 POTIER Sebastien 01:42:56 VEM M 56 VEM 2419
282 PARESARAMDOO Kamini 01:43:00 VEF F 47 F - 9 VEF 2397
283 MOHEEPUTH Khoshik 01:43:01 SEM M 125 SEM 2345
284 PERUMAL Yansi 01:43:11 SEM M 126 SEM 2407
285 HEERAH Dhanraj 01:43:11 VEM M 57 VEM 2195
286 BURTENSHAW Jonathan 01:43:25 SEM M 127 SEM 2066
287 RAMGULAM Tushmal 01:43:27 SEM M 128 SEM 2695
288 ITTOO Bhismadev 01:43:33 SEM M 129 SEM 2649
289 YAN MUK Maxim 01:43:33 SEM M 130 SEM 2712
290 RAJARAM Vinnesh 01:44:25 SEM M 131 SEM 2432
291 D'ARIFAT Daniel 01:44:31 VEM M 58 VEM 2625
292 RAHMAN MALLECK HOSSEN Abdul 01:44:39 SEM M 132 SEM 2317
293 RAO RAMA Vignesh 01:44:45 SEM M 133 SEM 2434
294 BALGOBIN Shekarsingh 01:44:48 VEM M 59 VEM 2028
295 DABY Roshun 01:44:59 SEM M 134 SEM 2115
296 CELERINE Anaelle 01:45:01 SEF F 48 F - 33 SEF 2074
297 ROSE Clara 01:45:10 MAF F 49 F - 3 MAF 2468
298 MOHESSWA Ravindranath 01:45:12 VEM M 60 VEM 2347
299 MARYAPA Vincent 01:45:26 SEM M 135 SEM 2674
300 VIRASAWMY Gassen 01:45:27 MAM M 34 MAM 2554
301 NOEL Olivier 01:45:54 VEM M 61 VEM 2684
302 LENNON Shaun 01:45:58 SEM M 136 SEM 2670
303 YOGANAND CAULEECHURN Vikash 01:46:17 VEM M 62 VEM 2576
304 SINGH SOOMAROOAH Shanjit 01:46:24 SEM M 137 SEM 2505
305 LAGESSE Stephan 01:46:26 SEM M 138 SEM 2264
306 GOKOOL Havish 01:46:30 SEM M 139 SEM 2180
307 THECKA Kaviraj 01:46:38 VEM M 63 VEM 2530
308 AUJAYEB ROGBEER Ashitah 01:46:39 SEF F 50 F - 34 SEF 2021
309 BARBE Jean Didier 01:47:01 VEM M 64 VEM 2603
310 NAIRAC Virginie 01:47:13 VEF F 51 F - 10 VEF 2681
311 BEUGUE Lloyd 01:47:21 MAM M 35 MAM 2044
312 ABDULLATIF Taariq 01:47:26 JUM M 23 JUM 2597
313 DEEAL Toosharnath 01:47:43 SEM M 140 SEM 2124
314 LEPOIGNEUR Caroline 01:47:51 SEF F 52 F - 35 SEF 2295
315 MAROT Sixtine 01:47:52 SEF F 53 F - 36 SEF 2327
316 CHUE CHONG CHEE Joel 01:48:03 SEM M 141 SEM 2093
317 RAMBHUJUN Nigel 01:48:04 SEM M 142 SEM 2441
318 FOWDAR Satyam 01:48:05 SEM M 143 SEM 2167
319 DHUNNOO Pranavsingh 01:48:11 SEM M 144 SEM 2141
320 NUNDLALL Roshan 01:48:12 SEM M 145 SEM 2383
321 PRETHMANABA Krishwin 01:48:14 SEM M 146 SEM 2422
322 LAJAUNIE DE MONTS Amandine 01:48:14 VEF F 54 F - 11 VEF 2665
323 PAYEN Michelle 01:48:17 MAF F 55 F - 4 MAF 2403
324 RESHAD SHEIK MANOGA Mohammad 01:48:33 MAM M 36 MAM 2740
325 CHETTY Trishen 01:49:07 SEM M 147 SEM 2558
326 NG TAT KONG Genky 01:49:19 SEM M 148 SEM 2380
327 COOPER Deborah 01:49:37 VEF F 56 F - 12 VEF 2100
328 HALKOORDASS Fabiano 01:49:38 SEM M 149 SEM 2646
329 LENFERNA Diana 01:49:41 SEF F 57 F - 37 SEF 2293
330 HEERA Khushboo 01:49:47 SEF F 58 F - 38 SEF 2194
331 SEEVATHIAN Wesley 01:49:47 SEM M 150 SEM 2492
332 SOOROOJEBALLY Akhilesh 01:49:50 SEM M 151 SEM 2506
333 ROUSSEL Kurt 01:49:58 VEM M 65 VEM 2470
334 MUNGROO Shareeza 01:50:03 SEF F 59 F - 39 SEF 2366
335 NURSINILOO Kaleyevanee 01:50:11 SEF F 60 F - 40 SEF 2385
336 RAMTOOLA Anees 01:50:16 SEM M 152 SEM 2459
337 BOULANGER Sarah 01:50:19 SEF F 61 F - 41 SEF 2055
338 LE LOUARN Lucie 01:50:45 JUF F 62 F - 5 JUF 2284
339 ANDERSON Alexa 01:50:47 VEF F 63 F - 13 VEF 2009
340 AH SANE Eddy 01:50:52 SEM M 153 SEM 2006
341 KENDON Leigh 01:50:59 VEF F 64 F - 14 VEF 2247
342 KENDON Timothy 01:51:00 JUM M 24 JUM 2250
343 VICTOIRE Hugo 01:51:01 VEM M 66 VEM 2709
344 HEUCLIN Marie Anne 01:51:31 MAF F 65 F - 5 MAF 2201
345 PELLEGRIN Francois 01:51:40 SEM M 154 SEM 2405
346 NICOLIN Aurelie 01:51:51 SEF F 66 F - 42 SEF 2381
347 RAMBERT Jean Paul 01:51:51 SEM M 155 SEM 2439
348 NOVOZHEEVA Irina 01:51:57 SEF F 67 F - 43 SEF 2243
349 RAMCHARAN MALOO Damini 01:52:06 SEF F 68 F - 44 SEF 2442
350 SURRUN Poonam 01:52:34 SEF F 69 F - 45 SEF 2518
351 DAURAT Danylo 01:52:39 VEM M 67 VEM 2117
352 FANCHETTE Fabrice 01:52:44 SEM M 156 SEM 2159
353 ROUSSEL Cedric 01:52:51 SEM M 157 SEM 2469
354 MAUREL Joe 01:52:52 MAM M 37 MAM 2334
355 IMRIT Suntosh 01:52:59 VEM M 68 VEM 2211
356 RANDABEL Marc 01:53:03 MAM M 38 MAM 2460
357 MARAN Rooben 01:53:04 VEM M 69 VEM 2323
358 ADAM BOULLE Veronique 01:53:04 VEF F 70 F - 15 VEF 2002
359 RANGASAMY Ruben 01:53:08 MAM M 39 MAM 2462
360 NAIRAC Andre 01:53:08 MAM M 40 MAM 2682
361 MOOTIEN Alyssa 01:53:11 SEF F 71 F - 46 SEF 2356
362 CHAROUX Frederique 01:53:14 SEF F 72 F - 47 SEF 2080
363 OARIS Zaheer 01:53:29 SEM M 158 SEM 2721
364 YEE CHUIN KOON Veronique 01:53:31 MAF F 73 F - 6 MAF 2564
365 AREQUION Monique 01:53:38 VEF F 74 F - 16 VEF 2015
366 MALAK Hannah 01:53:49 SEF F 75 F - 48 SEF 2315
367 BASSET Brice 01:53:52 SEM M 159 SEM 2605
368 DE SPEVILLE Maurice 01:53:57 MAM M 41 MAM 2628
369 LAM VE VOON Kenny 01:54:00 SEM M 160 SEM 2666
370 KESSAVDJEE Mounir 01:54:00 SEM M 161 SEM 2658
371 ROGBEER Senjit 01:54:01 VEM M 70 VEM 2466
372 YEE SAK CHAN Jane 01:54:07 SEF F 76 F - 49 SEF 2565
373 VAN DER STROOM Marcel 01:54:07 SEM M 162 SEM 2544
374 CHETAMUN Surishta 01:54:19 SEF F 77 F - 50 SEF 2085
375 OWEN GREEN Louis 01:54:26 SEM M 163 SEM 2187
376 GAJADUR Trishtina 01:54:26 SEF F 78 F - 51 SEF 2170
377 LOUISE Magalie 01:54:31 SEF F 79 F - 52 SEF 2307
378 LUTCHMUN Thashveen 01:54:41 SEM M 164 SEM 2311
379 LAURENT SEBASTIEN Lamy 01:54:46 SEM M 165 SEM 2668
380 GUNNOO Kishan 01:54:47 JUM M 25 JUM 2645
381 YEUNG Thierry 01:54:47 VEM M 71 VEM 2566
382 YEUNG Wendy 01:54:47 VEF F 80 F - 17 VEF 2568
383 HASSAMAL Roshan 01:54:48 SEM M 166 SEM 2715
384 CALVIN Mungroo 01:54:57 SEM M 167 SEM 2070
385 ALLEN VEERASAMY Gael 01:55:00 SEM M 168 SEM 2548
386 BISSOONDEEAL Neerman 01:55:04 SEM M 169 SEM 2050
387 RAFFRAY Emilie 01:55:08 SEF F 81 F - 53 SEF 2690
388 RAFFRAY Camille 01:55:09 JUF F 82 F - 6 JUF 2691
389 FERRY Stephanie 01:55:10 SEF F 83 F - 54 SEF 2162
390 HENNEQUIN Yannick 01:55:29 SEM M 170 SEM 2197
391 RADO RATSIHOARANA Zakasoa 01:55:37 SEM M 171 SEM 2697
392 YEUNG TAM SANG Frederick 01:55:40 SEM M 172 SEM 2569
393 LIM Shirley 01:55:45 SEF F 84 F - 55 SEF 2301
394 CAVROIS Gauthier 01:55:51 VEM M 72 VEM 2073
395 CAVROIS Aline 01:55:51 SEF F 85 F - 56 SEF 2577
396 MAUNICK Yugenda 01:56:22 MAM M 42 MAM 2676
397 DEELCHAND Rajnish 01:56:23 VEM M 73 VEM 2125
398 GELLE MeGane 01:56:46 JUF F 86 F - 7 JUF 2174
399 MANDARY Kevin 01:57:01 SEM M 173 SEM 2321
400 GAYA Vishal 01:57:15 SEM M 174 SEM 2173
401 KANOOSINGH Ashive 01:57:15 SEM M 175 SEM 2240
402 MC INTYRE Kate 01:57:28 SEF F 87 F - 57 SEF 2677
403 ZHUEL Geraldine 01:57:31 SEF F 88 F - 58 SEF 2572
404 LALLMON Bhawany 01:57:45 VEF F 89 F - 18 VEF 2266
405 VASANT JEETAH Govind 01:57:46 MAM M 43 MAM 2651
406 MOHEEPUTH Khomul 01:57:48 SEM M 176 SEM 2344
407 THIAN YUEN JEAN MARC Hiu 01:57:49 VEM M 74 VEM 2224
408 LO FONG Anais 01:57:49 SEF F 90 F - 59 SEF 2716
409 LUCHMUN Bruno 01:57:53 VEM M 75 VEM 2310
410 TAYER Kenzie 01:58:00 JUM M 26 JUM 2522
411 GOPAUL Khousbou 01:58:26 SEF F 91 F - 60 SEF 2181
412 THOMAS Stephane 01:58:28 SEM M 177 SEM 2533
413 LALSING Vik 01:58:37 SEM M 178 SEM 2269
414 DOUSSURUTH Zayid 01:58:50 SEM M 179 SEM 2148
415 LAM HUNG Laure 01:59:05 SEF F 92 F - 61 SEF 2270
416 THIERRY Claudia 01:59:14 MAF F 93 F - 7 MAF 2532
417 STRYDOM Andree 01:59:14 MAF F 94 F - 8 MAF 2513
418 KUMAR RAMSURUN Ratish 01:59:24 SEM M 180 SEM 2458
419 L'ECLUSE Vincent 01:59:28 SEM M 181 SEM 2286
420 KIAN FAT Valerie 01:59:32 SEF F 95 F - 62 SEF 2252
421 HENRI Garance 01:59:47 JUF F 96 F - 8 JUF 2198
422 FRANCOIS HENRI Jean 01:59:47 MAM M 44 MAM 2199
423 HOSSEN ABDOOLAH AHMAD Malleck 01:59:47 VEM M 76 VEM 2000
424 VYDELINGUM Ananda 02:00:08 MAM M 45 MAM 2557
425 LAMOUREUX Jordy 02:00:21 SEM M 182 SEM 2273
426 PETIT Ulrina 02:00:27 SEF F 97 F - 63 SEF 2409
427 PETIT Ricardo 02:00:28 MAM M 46 MAM 2408
428 Lagaillarde Desire Michael 02:00:41 MAM M 47 MAM 2262
429 SOBORUN Rajeev 02:00:42 SEM M 183 SEM 2500
430 NOEL LENNON Jean 02:00:50 MAM M 48 MAM 2669
431 PHILOGENE Didier 02:00:51 MAM M 49 MAM 2685
432 SANASSEE Deven 02:00:58 SEM M 184 SEM 2482
433 AVRILLON Agnes Chloe 02:00:59 SEF F 98 F - 64 SEF 2023
434 RATSIHOARANA Miora 02:01:06 SEF F 99 F - 65 SEF 2696
435 CALLYCHURN Bhavesh 02:01:20 SEM M 185 SEM 2069
436 CASSIM Nadiir 02:01:23 SEM M 186 SEM 2613
437 D'ARIFAT Vincent 02:01:25 MAM M 50 MAM 2622
438 DHAWOTAL Dan 02:01:30 MAM M 51 MAM 2138
439 LEE PING CHING Estelle 02:01:31 SEF F 100 F - 66 SEF 2287
440 IAN Tin Sew 02:01:44 SEM M 187 SEM 2209
441 SOOROOJEBALLY Ravin 02:01:44 MAM M 52 MAM 2507
442 TRITON Timothy 02:01:59 JUM M 27 JUM 2537
443 LALLMON Nundesh 02:02:13 VEM M 77 VEM 2267
444 MARIE LAROULETTE Jean 02:02:16 SEM M 188 SEM 2667
445 HEBE Christophe 02:02:18 SEM M 189 SEM 2193
446 TOOREEA Musharraf 02:02:40 SEM M 190 SEM 2535
447 CESARINE RUDOLPH 02:02:46 VEM M 78 VEM 2612
448 HURCHUND Sanjay 02:02:46 VEM M 79 VEM 2206
449 DOOKY Kirtee 02:03:01 SEF F 101 F - 67 SEF 2146
450 BABOO Isabelle 02:03:41 VEF F 102 F - 19 VEF 2602
451 NEVEU Christophe 02:03:46 SEM M 191 SEM 2378
452 GILLES NG CHIT WING Tony 02:03:49 SEM M 192 SEM 2379
453 WONG Stephanie 02:03:50 SEF F 103 F - 68 SEF 2559
454 MAULLOO Pavitra 02:04:01 SEM M 193 SEM 2330
455 GYA Dipti 02:04:04 SEF F 104 F - 69 SEF 2189
456 RAMCHELAWON Cedric 02:04:06 SEM M 194 SEM 2444
457 LO Cheong 02:04:27 SEM M 195 SEM 2303
458 LUXIMON Vikram 02:04:29 SEM M 196 SEM 2591
459 FOX Laura 02:04:34 SEF F 105 F - 70 SEF 2168
460 GARNIER Chiaoling 02:04:50 MAF F 106 F - 9 MAF 2637
461 CHAVRY Olivier 02:04:51 SEM M 197 SEM 2083
462 SHAKEEL KHODABACCUS Mohammad 02:04:52 SEM M 198 SEM 2659
463 LI SING HOW Jade 02:04:55 SEF F 107 F - 71 SEF 2300
464 NAGAMOOTTOO Kervin 02:04:57 SEM M 199 SEM 2371
465 VIRASAWMY Karina 02:04:57 SEF F 108 F - 72 SEF 2555
466 LAGAILLARDE Ophelie 02:04:58 JUF F 109 F - 9 JUF 2664
467 STELLA Camangue 02:05:00 MAF F 110 F - 10 MAF 2511
468 MOOTOOCURPEN Aroomoogum 02:05:00 SEM M 200 SEM 2359
469 BOODHNA Simla 02:05:07 VEF F 111 F - 20 VEF 2061
470 JEFFREY MOIKEENAH Jean 02:05:21 VEM M 80 VEM 2350
471 KENDON Hannah 02:05:26 JUF F 112 F - 10 JUF 2246
472 KENDON Philip 02:05:35 VEM M 81 VEM 2249
473 BALLAH Mandinee 02:05:44 SEF F 113 F - 73 SEF 2029
474 SOBRATEE Obeydullah 02:05:56 SEM M 201 SEM 2501
475 BOUCHET Andrea 02:06:01 JUF F 114 F - 11 JUF 2054
476 MARIE Christopher 02:06:06 SEM M 202 SEM 2324
477 FON SING Nathalie 02:06:08 VEF F 115 F - 21 VEF 2164
478 CLOTILDE Stephane 02:06:31 SEM M 203 SEM 2096
479 JANKEE Siddhish 02:06:33 SEM M 204 SEM 2218
480 RAMSURUN Deepack 02:06:34 SEM M 205 SEM 2457
481 DYLAN Ramsamy 02:06:44 JUM M 28 JUM 2155
482 KOON David 02:06:49 VEM M 82 VEM 2256
483 LADKOO Visheya 02:06:59 SEF F 116 F - 74 SEF 2261
484 MOHABIR Sandesh 02:07:00 SEM M 206 SEM 2340
485 LAW CHUNE Yoland 02:07:18 MAM M 53 MAM 2280
486 LALLMON Parvatee 02:07:29 SEF F 117 F - 75 SEF 2268
487 JULIETTE Thierry 02:07:42 SEM M 207 SEM 2235
488 PAYEBIEN Mathilde 02:07:46 SEF F 118 F - 76 SEF 2401
489 MOOTIEN Shadmeenee 02:07:52 SEF F 119 F - 77 SEF 2357
490 SOOBASHCHAND MITTOO Amrit 02:08:00 SEM M 208 SEM 2679
491 ALAIN JOLICOEUR Jean 02:08:17 VEM M 83 VEM 2367
492 (JAISHNA) RAMCHURN Ashwini 02:08:18 SEF F 120 F - 78 SEF 2739
493 DESVAUX Cecile 02:08:49 MAF F 121 F - 11 MAF 2630
494 JHARIA Jayantee 02:08:50 SEF F 122 F - 79 SEF 2652
495 RAJAN Anuj 02:09:00 SEM M 209 SEM 2430
496 ARNOLD Gilbert 02:09:22 SEM M 210 SEM 2016
497 DE LA HAYE Laura 02:09:43 SEF F 123 F - 80 SEF 2121
498 PROUCHANDY Edouard 02:09:49 MAM M 54 MAM 2689
499 COOSHNA Sherley 02:09:55 SEF F 124 F - 81 SEF 2102
500 CLEOPATRE Jo L 02:10:24 SEM M 211 SEM 2095
501 RAVI SEEWOOBUDUL Tarkeswar 02:11:20 SEM M 212 SEM 2493
502 SHAMEEN AHAMUDALLY Mohammad 02:11:21 VEM M 84 VEM 2003
503 HOSSEN ROHOMAN Shah 02:11:22 SEM M 213 SEM 2467
504 VADDAMALAY Thierry 02:12:01 VEM M 85 VEM 2542
505 RAMALINGUM Ruben 02:12:31 MAM M 55 MAM 2435
506 SCOTT Malyne 02:12:35 VEF F 125 F - 22 VEF 2487
507 DEVADARSUN Ramasamy 02:12:35 MAM M 56 MAM 2135
508 DEVI PARBOTEEAH Shakuntala 02:12:39 SEF F 126 F - 82 SEF 2396
509 CHAMRAH Manish 02:13:38 SEM M 214 SEM 2075
510 LEUNG SHOW Bernard 02:13:59 VEM M 86 VEM 2297
511 LE COCQ Mariana 02:14:11 MAF F 127 F - 12 MAF 2282
512 BOOLELL Ashvin 02:14:41 SEM M 215 SEM 2053
513 RAMSAMY Tania 02:14:41 SEF F 128 F - 83 SEF 2455
514 HUSANEE Mohamed 02:15:00 MAM M 57 MAM 2208
515 ITTOO Dev 02:15:13 VEM M 87 VEM 2216
516 ISABELLE Bouchet 02:15:31 MAF F 129 F - 13 MAF 2214
517 CORNU Helene 02:15:32 MAF F 130 F - 14 MAF 2104
518 MALINI THECKA Ema 02:16:34 VEF F 131 F - 23 VEF 2528
519 PONIEN Yovana 02:16:37 SEF F 132 F - 84 SEF 2417
520 MEHNAAZ BUKHUTH Zohra 02:16:44 SEF F 133 F - 85 SEF 2063
521 SALEHMOHAMED Hishaam 02:17:05 SEM M 216 SEM 2475
522 CHRISTOPHER KEVIN MACAQUE Jason 02:17:07 SEM M 217 SEM 2313
523 BECHARD Antoinette 02:17:11 SEF F 134 F - 86 SEF 2037
524 CAHEZ Laurence 02:17:16 MAF F 135 F - 15 MAF 2068
525 SUBRAMANIEN Ian 02:17:17 VEM M 88 VEM 2514
526 SUBRAMANIEN Tatiana 02:17:18 JUF F 136 F - 12 JUF 2515
527 BANSOODEB Amitabh 02:17:20 SEM M 218 SEM 2032
528 EASTON Francois 02:17:34 VEM M 89 VEM 2156
529 LUXIMON Jayshree 02:17:41 SEF F 137 F - 87 SEF 2590
530 SYEA Parasram 02:17:49 SEM M 219 SEM 2596
531 MURDAN Bhavna 02:17:52 SEF F 138 F - 88 SEF 2592
532 FERRE Julie 02:17:57 SEF F 139 F - 89 SEF 2161
533 RAMCHURN Vyasdeo 02:17:58 VEM M 90 VEM 2446
534 RAMDHAREE Rajiv 02:18:32 SEM M 220 SEM 2449
535 DELLISSE Valerie 02:18:34 VEF F 140 F - 24 VEF 2131
536 LAM VE VOON Valerie 02:18:42 SEF F 141 F - 90 SEF 2271
537 PEARL LEUNG SOCK PING Catherine 02:18:58 SEF F 142 F - 91 SEF 2298
538 DE MONTS Cyrill 02:18:58 VEM M 91 VEM 2627
539 JUGESSUR Shalini 02:19:02 VEF F 143 F - 25 VEF 2234
540 CATHERINE KISHTOO Marie 02:19:09 SEF F 144 F - 92 SEF 2253
541 SONUT Shanil 02:19:33 SEM M 221 SEM 2502
542 ANTOINETTE Laurent 02:19:34 SEM M 222 SEM 2011
543 MINATCHY Suzie 02:19:42 MAF F 145 F - 16 MAF 2339
544 JUGESSUR Akshay 02:19:45 SEM M 223 SEM 2233
545 YEUNG Vincent 02:20:02 SEM M 224 SEM 2567
546 SUKHOO Padmini 02:20:50 SEF F 146 F - 93 SEF 2517
547 KHOOSBHOO Sukhoo 02:20:51 SEF F 147 F - 94 SEF 2251
548 ASHRAFI KALLOO Yaasir 02:20:52 SEM M 225 SEM 2237
549 ROSHAN BOYJOONAUTH Manish 02:21:06 SEM M 226 SEM 2057
550 SCORGIE Darron 02:21:20 SEM M 227 SEM 2486
551 SOOKDIN Jessy 02:21:24 SEM M 228 SEM 2504
552 MOHEEPUT Chetan 02:22:35 SEM M 229 SEM 2341
553 AH LOW Annick 02:22:47 VEF F 148 F - 26 VEF 2004
554 SAUZIER Emilie 02:22:53 SEF F 149 F - 95 SEF 2701
555 NAYAMUTH Riad 02:23:09 SEM M 230 SEM 2683
556 NAYAMUTH Bilaal 02:23:09 SEM M 231 SEM 2375
557 JOONUS Salwah 02:23:10 SEF F 150 F - 96 SEF 2653
558 MARIE Patrice 02:24:24 SEM M 232 SEM 2325
559 ANTHONY Dorina 02:24:49 VEF F 151 F - 27 VEF 2010
560 VARSHA Hurree 02:25:04 SEF F 152 F - 97 SEF 2547
561 RAMAMONJISOA Nosy 02:25:32 VEF F 153 F - 28 VEF 2437
562 RAMAMONJISOA Rindra 02:25:32 SEF F 154 F - 98 SEF 2438
563 MOHEEPUT Khooshan 02:26:00 SEM M 233 SEM 2343
564 MAUREL Celina 02:26:03 SEF F 155 F - 99 SEF 2332
565 GORDON GENTIL Sophie 02:26:14 VEF F 156 F - 29 VEF 2640
566 PRISCA AGNELLE AZA Marie 02:26:17 SEF F 157 F - 100 SEF 2025
567 BAPTISTE DOGER DE SPEVILLE Jean 02:26:17 MAM M 58 MAM 2058
568 KJAER HANSEN Linda 02:26:25 VEF F 158 F - 30 VEF 2254
569 JANOO Nivritee 02:26:31 SEF F 159 F - 101 SEF 2219
570 GHURHOO Vashil 02:26:31 SEM M 234 SEM 2176
571 SACCARAM Vasish 02:26:32 SEM M 235 SEM 2473
572 RABAUD Geraldine 02:26:44 SEF F 160 F - 102 SEF 2427
573 MOOTOOSAMY Pascal 02:26:45 SEM M 236 SEM 2360
574 INGRID Mobeeboccus 02:26:55 SEF F 161 F - 103 SEF 2212
575 ORJOON Naushad 02:26:57 SEM M 237 SEM 2391
576 BEGUE Veronika 02:27:12 SEF F 162 F - 104 SEF 2039
577 SHARMA DOORGAKANT Parleshwar 02:27:14 SEM M 238 SEM 2147
578 BARRET Sophie 02:27:29 SEF F 163 F - 105 SEF 2034
579 CHAN CHU CHEONG Annabelle 02:27:46 SEF F 164 F - 106 SEF 2076
580 AUJAYEB GOPAL Anishah 02:27:47 SEF F 165 F - 107 SEF 2020
581 LATEGAN Wendy 02:28:13 VEF F 166 F - 31 VEF 2722
582 VARJANGBHAY Darpana 02:28:26 VEF F 167 F - 32 VEF 2546
583 KAN WAH Olivia 02:28:41 SEF F 168 F - 108 SEF 2238
584 CHUNG FAT Estelle 02:28:50 SEF F 169 F - 109 SEF 2094
585 RAJARAM Julien 02:29:30 SEM M 239 SEM 2052
586 GUNNOO Manisha 02:29:52 JUF F 170 F - 13 JUF 2641
587 RAMSAMY Nalini 02:29:55 VEF F 171 F - 33 VEF 2454
588 JEANNETTE Sylviane 02:29:56 MAF F 172 F - 17 MAF 2226
589 LAW CHUNE Nelly 02:29:57 MAF F 173 F - 18 MAF 2279
590 LAMY Francois 02:30:30 MAM M 59 MAM 2275
591 DEVEN CHINIEN Tanigeye 02:30:45 SEM M 240 SEM 2089
592 PRECIEUX David 02:30:59 SEM M 241 SEM 2421
593 DUSSOYE Vikash 02:31:09 VEM M 92 VEM 2153
594 GUNNOO Vidushi 02:31:12 SEF F 174 F - 110 SEF 2643
595 LOUISE Michael 02:31:26 SEM M 242 SEM 2308
596 THECKA Khushal 02:31:39 SEM M 243 SEM 2531
597 URCILE LADINE Marie 02:31:43 MAF F 175 F - 19 MAF 2589
598 TEELONAH Ashis 02:32:00 SEM M 244 SEM 2524
599 DOUTAL Ashween 02:32:01 SEM M 245 SEM 2149
600 MUNGROO Maneesh 02:32:39 SEM M 246 SEM 2365
601 DOMINGUE Jean FrancOis 02:34:10 SEM M 247 SEM 2144
602 JUMNAH GOREEBA Ridhima 02:34:11 SEF F 176 F - 111 SEF 2236
603 OOGARAH Mervin 02:34:12 SEM M 248 SEM 2389
604 GERARD CUNDASAMY Louis 02:34:12 MAM M 60 MAM 2109
605 SARAH Madina 02:34:12 SEF F 177 F - 112 SEF 2483
606 WONG SUN THIONG Adrien 02:34:26 SEM M 249 SEM 2561
607 JEEBAUN Anoucha 02:34:29 SEF F 178 F - 113 SEF 2263
608 POKHUN Rochna 02:34:37 SEF F 179 F - 114 SEF 2687
609 TORRENTS Jeremy 02:35:27 SEM M 250 SEM 2734
610 HOLLAND Catherine 02:35:34 VEF F 180 F - 34 VEF 2725
611 PROSAND Anisha 02:36:16 SEF F 181 F - 115 SEF 2424
612 HOW Sandrine 02:36:45 SEF F 182 F - 116 SEF 2204
613 SUNYASI Siven 02:36:54 MAM M 61 MAM 2706
614 MUSSA Faizal 02:37:30 SEM M 251 SEM 2680
615 YOUNG HAN CHOO Sarah 02:37:32 SEF F 183 F - 117 SEF 2571
616 LAN HUN KUEN Geoffrey 02:37:32 SEM M 252 SEM 2276
617 KINKEL CHAN YOOK FO Lionel 02:39:34 JUM M 29 JUM 2615
618 DHUNNOO Mayuri 02:39:51 SEF F 184 F - 118 SEF 2140
619 NARAIN Vanusha 02:40:10 SEF F 185 F - 119 SEF 2372
620 SEEGOBIN Bholeshwar 02:40:11 SEM M 253 SEM 2488
621 CHEUNG Jessy 02:40:13 SEF F 186 F - 120 SEF 2618
622 EMAMBUX Junaid 02:40:32 SEM M 254 SEM 2634
623 JAYALINGUM VARDEN Ramen 02:40:58 SEM M 255 SEM 2545
624 SOOBEN Jenina 02:40:59 SEF F 187 F - 121 SEF 2503
625 AYOUNG Arielle 02:41:12 SEF F 188 F - 122 SEF 2024
626 THECKA Hansynee 02:42:50 SEF F 189 F - 123 SEF 2529
627 PRABHA PITTEEA Ratna 02:43:29 SEF F 190 F - 124 SEF 2717
628 LAI James 02:43:59 VEM M 93 VEM 2265
629 MATHIAH Avish 02:44:42 SEM M 256 SEM 2329
630 BIBI MAMOOJEE Amira 02:44:42 SEF F 191 F - 125 SEF 2319
631 APPADU Novena 02:44:42 SEF F 192 F - 126 SEF 2013
632 AH KONG WONG LUN SHING Michael 02:44:52 SEM M 257 SEM 2560
633 MAUNICK Evani 02:44:57 JUF F 193 F - 14 JUF 2675
634 MANDARY Varesha 02:45:14 SEF F 194 F - 127 SEF 2322
635 DHUNOOKDHAREE Hans 02:45:19 SEM M 258 SEM 2142
636 SARANGUE Valerie 02:45:19 SEF F 195 F - 128 SEF 2484
637 RANDRIANARIJAONA Elodie 02:48:28 SEF F 196 F - 129 SEF 2461
638 RAMEN Sivakoumaren 02:48:39 SEM M 259 SEM 2451
639 RAMAMONJISOA Aina 02:48:42 VEM M 94 VEM 2436
640 ADOLPHE Marie Helene 02:48:43 MAF F 197 F - 20 MAF 2574
641 MAUREL Eda 02:49:03 MAF F 198 F - 21 MAF 2333
642 MARIE BAS Nadine 02:50:34 SEF F 199 F - 130 SEF 2604
643 RAMDHIAN Vedna 02:50:34 SEF F 200 F - 131 SEF 2694
644 NADAL Astrid 02:51:39 SEF F 201 F - 132 SEF 2370
645 SIK YUEN Delphine 02:51:40 SEF F 202 F - 133 SEF 2729
646 MAUREE Yohen 02:55:24 SEM M 260 SEM 2331
647 DAYAAGAREN Murday 02:55:24 SEM M 261 SEM 2119
648 MUHAMMAD SOYFOO Shafick 02:56:17 SEM M 262 SEM 2509
649 FIRMIN Roxane 02:56:25 SEF F 203 F - 134 SEF 2163
650 BANU SOYFOO Fehmida 02:57:03 SEF F 204 F - 135 SEF 2508
651 GUNNOO Meerisha 02:57:58 JUF F 205 F - 15 JUF 2642
652 ITTOO Ritesh 02:57:59 SEM M 263 SEM 2648
653 JUGOO Laksha 02:57:59 SEF F 206 F - 136 SEF 2655
654 JUGOO Menisha 02:58:00 JUF F 207 F - 16 JUF 2656
655 CHEUNG Emmy 02:59:44 JUF F 208 F - 17 JUF 2617
656 KIMTSIN CHEUNG YUENG SAN Jeremy 02:59:46 SEM M 264 SEM 2619
657 TSANG Christopher 03:00:27 SEM M 265 SEM 2538
658 POKHUN Nadeesh 03:05:37 SEM M 266 SEM 2688
659 PHILOGENE Gaelle 03:05:38 SEF F 209 F - 137 SEF 2686
660 UDHIN Shaheen 03:05:39 SEF F 210 F - 138 SEF 2540
661 JEAN BAPTISTE Cedric 03:09:19 SEM M 267 SEM 2223
662 RAGAVAN Jayarani 03:10:25 SEF F 211 F - 139 SEF 2429
663 DEENOO Vijaykumar 03:10:30 SEM M 268 SEM 2127
664 RAMCHURTER Vedna 03:10:43 SEF F 212 F - 140 SEF 2447
665 BHAGWAN Reshma 03:12:31 SEF F 213 F - 141 SEF 2045
666 IBN DEENMAHOMED Mohammad 03:12:32 SEM M 269 SEM 2126
667 GAYA Rita 03:13:22 MAF F 214 F - 22 MAF 2172
668 VENNER Diane 03:21:22 VEF F 215 F - 35 VEF 2550
669 VENNER Julien 03:21:24 SEM M 270 SEM 2551
670 AHMED Safa 03:21:24 SEF F 216 F - 142 SEF 2598
671 GOBURDHUN Behzad 03:21:57 SEM M 271 SEM 2179
672 NEMDHARRY ANGUM Priteela 03:22:30 SEF F 217 F - 143 SEF 2376
673 KARIMAN Yakshini 03:37:28 SEF F 218 F - 144 SEF 2723
674 BISSESSUR Kusumita 03:41:08 SEF F 219 F - 145 SEF 2048
675 GOBERDHAN Sobhashnee 03:41:14 SEF F 220 F - 146 SEF 2178
676 BHUGWANT Shruti 03:49:08 SEF F 221 F - 147 SEF 2607
677 GUNNOO Vishan 03:49:18 SEM M 272 SEM 2644
678 GEERWAR Dhanraj 04:42:08 SEM M 273 SEM 2638


ReferencementCe site est listé dans la catégorie Sport : Sports extrêmes Dictionnaire
| Accueil | La Réunion  Vue du ciel | Météo | Cyclones | Volcan | Cirques de Mafate , Cilaos , Salazie | Photos Randonnées | Randonnées Réunion: Randos Espiègle , Courses montagne | Diagonale des Fous |  Marathon des Sables | Voyages Les stats du site | Fonds écran | Plan du site | Blog de runraid | Galerie photos Sport Réunion |